COLPEX s.r.o.

Neštátna gynekologická ambulancia

MUDr. Miroslav Krjak, PhD
‘Naším cieľom je poskytovať najvyšší štandard zdravotníckych služieb’

Naše služby

COLPEX s.r.o.

Nové priestory v Nitre

Komfort a príjemné prostredie v centre mesta

Naše priestory

Nové priestory v Nitre

Vitajte

Vitajte na stránke spoločnosti Colpex s.r.o. Môžete tu nájsť informácie o ponúkaných službách, otváracie hodiny a fotogalériu našich ordinácií. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte využiť kontaktný formulár.

O nás

Sme neštátna gynekologická ambulancia a už od roku 2005 Vám poskytujeme prvotriedne zdravotnícke služby v moderne zariadených priestoroch s najmodernejšou zdravotníckou technikou.

Filozofia

Máme zmluvy so všetkými slovenskými zdravotnými poisťovňami a preto Vám radi poskytneme bezplatné preventívne vyšetrenia. Našou snahou je podporiť prevenciu a informovanosť a chrániť tak Vaše zdravie.

Naše služby

Služby poskytované na neštátnej gynekologickej ambulancii

 • gynekologické preventívne prehliadky
 • natívne a rozšírené kolposkopické vyšetrenia krčka maternice, vagíny a vonkajšieho genitálu
 • odber sterov na cytologické vyšetrenie, vysokorizikové typy HPV a na kultivačné vyšetrenia
 • diagnostika a liečba predrakovinových stavov na krčku maternice /viď jednodňová chirurgia/
 • poradenstvo v rámci antikoncepcie
 • hormonálna substitučná liečba a poradenstvo v období perimenopauzy
 • liečba porúch menštruačného cyklu
 • poradenstvo, diagnostika a liečba sterility
 • sonografické sledovanie rastu folikulov – folikulometria
 • v prípade indikácie in vitro fertilizácie spolupráca s centrami asistovanej reprodukcie
 • abdominálne a vaginálne sonografické vyšetrenia s možnosťou dopplerovského merania prietokov v zistených patologických útvaroch maternice resp. vaječníkov

Tehotenská poradňa

 • vedenie fyziologickej a patologickej tehotenskej poradne, ambulantná liečba patologickej gravidity, ultrazvukový skríning v I. trimestri
 • kombinovaný skríning v I. trimestri gravidity
 • integrovaný skríning v II. trimestri gravidity
 • morfologický ultrazvuk v 20. týždni
 • na požiadanie 3D/4D ultrazvukové vyšetrenie plodu so záznamom na CD/DVD
 • doplerovské sledovanie prietokov v III. trimestri
 • kontrolné vyšetrenia po pôrode a po šestonedelí

Jednodňová chirurgia

 • Výkony jednodňovej chirurgie na OP sálach Gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia v Topoľčanoch
 • Excízie z vonk.genitálu, pošvy krčka maternice, kyrety krčka a dutiny maternice na histologické vyšetrenie
 • Výkony spojené s hospitalizáciou: konizácie krčka maternice, diagnostická laparoskopia s možnosťou vyšetrenia priechodnosti vajíčkovodov, laparoskopická sterilizácia

Prenascan - Novinka na Slovensku pre tehotné ženy

Naša ambulancia Vám ponúka možnosť neinvazívneho vyšetrenia DNA plodu z krvi tehotnej. Ide o najpresnejšiu skríningovú metódu na svete. Je možné vyšetrenie troch najčastejších chromozomálnych aberácií a to priamo z krvi matky. Senzitivita  testu na Downov syndróm je podľa dostupných štúdií viac ako 99% a na Edwardsov a Patauov syndróm je nad 98%. I keď test nemá 100% citlivosť ako odber plodovej vody, jeho veľkou výhodou je, že pri ňom nehrozí riziko potratu, krvácania a odtoku plodovej vody. Ďalším prínosom je, že vyšetrenie je možné vykonať už od konca 12. týždňa až do 20. týždňa gravidity.

Výsledok je do troch týždňov. Cena testu je 480 Eur.

Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme v našej ambulancii.

Informácie

Dovoľujeme si upozorniť vážené klientky, že na vyšetrenie je potrebné sa telefonicky objednať. Je tým zabezpečená nerušená prevádzka ambulancie a odpadá dlhé čakanie v čakárni. Za objednanie sa neplatí. Prednostne sú vyšetrené akútne stavy. Spoplatnené je prednostné vyšetrenie na žiadosť pacientky.

Telefonicky je možné sa objednať na čísle:

 • 037/ 74 10 538 Gynekologická ambulancia Radlinského 7 v Nitre
 • 037/ 78 88 072 Gynekologická ambulancia v ZS Cabaj-Čápor

Naše priestory

Vzdelanie a certifikáty

Dosiahnuté odborné vzdelanie

 • 1977-1983 Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • 8.10.1987 Atestácia – špecializácia v odbore Gynekológia a pôrodníctvo I. stupňa
 • 21.4.1995 Atestácia – špecializácia v odbore Gynekológia a pôrodníctvo II. stupňa
 • 21.2.2003 Priznanie vedecko – akademickej hodnosti „Philosophiae Doctor“ (PhD) na základe úspešnej obhajoby dizertačnej práce na tému: “Endoluminálna sonografia v hodnotení rozsahu cervikálneho karcinómu“ na Lekárskej fakulte UK Bratislava

Získané certifikáty

 • Basic Colposcopy Course / European Federation for Colposcopy & Pathology of the Lower Genital Tract
 • Vienna School of Clinical Research – Effective Presentation Skills
 • Vienna School of Clinical Research – Introduction to Clinical Drug Research
 • The Fetal Medicine Foundation – Theoretical Course for the Certificate of Competence in the 11- 13 weeks scan
 • Vienna International School of 3D Ultrasonography

Predchádzajúce pracoviská na Slovensku

 • Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie Revúca
 • Gynekologicko – pôrodnícka klinika, FN Nitra

Pobyty na zahraničných pracoviskách

 • Mayo Clinic, Division of Gynecologic Surgery, Rochester, Minnesota, USA, r. 2000
 • Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien , v rámci Vienna School of Clinical Research, r. 2002

Ordinačné hodiny

Gynekologická ambulancia Nitra, Radlinského 7

Pondelok 07:20 - 11:00 odbery biologického materiálu
11:00 – 11:30 obedňajšia prestávka
11:30 - 15:00 vyšetrovanie pacientiek
Utorok 07:20 - 11:00 vyšetrovanie pacientiek
11:00 - 12:00 obedňajšia prestávka + príprava ambulancie
12:00 - 17:30 vyšetrovanie pacientiek
Streda 08:20 - 11:00 vyšetrovanie pacientiek
11:00 - 12:00 obedňajšia prestávka + príprava ambulancie
12:00 - 16:30 vyšetrovanie pacientiek
Štvrtok 07:20 - 11:00 vyšetrovanie pacientiek
11:00 - 12:00 obedňajšia prestávka + príprava ambulancie
12:00 - 15:30 vyšetrovanie pacientiek
Piatok 07:20 - 11:00 odbery biologického materiálu
11:00 - 11:30 obedňajšia prestávka 
11:30 - 14:00 vyšetrovanie pacientiek
Sobota 3D/4D Sono + objednané pacientky

Gynekologická ambulancia ZS Cabaj – Čápor

Pondelok 07:00 – 11:00 vyšetrovanie pacientiek
Piatok 07:00 – 11:00 vyšetrovanie pacientiek

Kontaktujte nás

Gynekologická ambulancia
Radlinského 7
952 05 Nitra

Telefón: 037 / 74 10 538
Email: colpexnr@gmail.com

Gynekologická ambulancia v ZS
952 02 Cabaj-Čápor

Telefón: 037 / 78 88 072
Email: colpexnr@gmail.com

captcha